Історія українознавства (Автор: Кононенко П. П.)

70,0 грн.

Розвиток науки про Україну та українство відбувався у нерозривній єдності із самоусвідомленням, консолідацією, самоствердженням українського народу, формуванням суспільних і державних форм його буття. Витоки її сягають передісторичних часів, а основні віхи пов’язані з державотворчими процесами, діяльністю видатних представників вітчизняної науки і культури. Усе це зумовило зміст і структуру пропонованого навчального посібника, в якому розкрито предметну специфіку, особливості концептуальних побудов українознавства на різних етапах розвитку. Історія його постає як спільне надбання вітчизняних учених, українців, які проживають за кордоном, а також зарубіжних дослідників. Автори навчального посібника — співробітники Національного науково-дослідного інституту українознавства, інших наукових інституцій.
Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться всім, кого цікавить історія науки про самопізнання українського народу.

Зміст

1. Українознавство — наука про Україну та українство

1.1. Українознавство як наука і навчальна дисципліна
1.2. Концептуальні, історичні та теоретико-методологічні основи розвитку українознавства

2. Найдавніші відомості про Україну, її територію і людність

2.1. Зародження знань про Україну та її людність у передісторичну добу
2.2. Розвиток знань про Україну та її народ у княжу добу

3. Козацько-гетьманська доба в системі українознавства

3.1. Природний та етносоціальний феномен козаччини
3.2. Суспільно-політичні та духовні підстави самоідентифікації козацтва як складової українського народу
3.3. Джерельна та історіографічна база досліджень доби козаччини

4. Формування українознавчої науки в ХІХ cт.

4.1. Початки творення наукових основ українознавства у першій половині ХІХ ст.
Ідея українського відродження як чинник визрівання наукових засад українознавства Роль творчості Т. Шевченка у пробудженні української самосвідомості
Роль «Історії Русів» у розвитку українознавчих студій
Розвиток українознавчих студій на західноукраїнських землях та Закарпатті
4.2. Формування українознавства як системи наукових знань у другій половині ХІХ ст.
Особливості та чинники розвитку українознавчих досліджень на українських землях у складі Австро-Угорської та Російської імперій
Українознавча проблематика на сторінках часописів «Основа», «Киевская старина»
Україна у програмових документах громадсько-політичних товариств і перших українських політичних партій кінця ХІХ ст.
Роль наукових товариств Наддніпрянської України у поширенні українознавчих ідей
Подвижники української ідеї О. Потебня, П. Куліш, В. Антонович, М. Драгоманов
Започаткування системних наукових досліджень з українознавства. Діяльність Наукового товариства ім. Т. Шевченка
Внесок І. Франка у розвиток українознавчої науки (кінець XIX ст.)

5. Українознавство в ХХ ст.

5.1. Українознавство в контексті культурно-національного відродження (1900—1916)
Діяльність НТШ у ХХ ст.
Українознавчі дослідження на початку ХХ ст.
М. Грушевський — фундатор наукового українознавства на засадах інтеграції та синтезу знань
Створення та діяльність Українського наукового товариства (УНТ)
Діячі УНТ
Українознавча діяльність Товариства «Просвіта»
Роль громадсько-політичних організацій у формуванні політичної самосвідомості українського народу
Процеси національного відродження українців Австро-Угорщини
5.2. Вплив відновлення національної державності України (1917—1922) на розвиток українознавства
Діяльність Української академії наук
Українознавча робота в періоди Гетьманату, Директорії, перших років УСРР
5.3. Українознавство в умовах політики українізації (1923—1932)
5.4. Українознавчі дослідження у добу сталінського тоталітаризму (1933 — початок 50-х років ХХ ст.)
5.5. Відродження українознавства у роки хрущовської «відлиги» і роль у цьому процесі шістдесятництва (друга половина 50-х — 60-ті роки ХХ ст.)
Нова хвиля міфологізації знань про Україну
Вплив хрущовської «відлиги» на активізацію українознавчих досліджень
Шістдесятництво як чинник українознавчих студій
5.6. Українознавчі дослідження у період ідеологічних репресій (70—80-ті роки XX ст.)
5.7. Українознавство за кордоном у ХХ ст.
Українознавчі науково-освітні центри за кордоном
Розроблення джерельної та історіографічної бази українознавства
Роль енциклопедичних видань у становленні українознавства як науки
Українознавча проблематика в працях українознавців за кордоном
Дослідження проблем українського мовознавства
Українська художня словесність у 20—90-ті роки ХХ ст.
Проблеми української національної освіти, культури, виховання, релігії та мистецтва у доробку дослідників

6. Українознавство в період розбудови незалежної української держави

Термінологічний словник
Література

 

Полный перечень книг (прайс) нашего магазина в формате ExcelЗДЕСЬ

Еще один наш сайт — http://knigi-znatok.at.ua/index/0-2,
с рекламой. Чтобы избавиться от рекламы — перезагрузить страницу дважды.

1 в наличии

Категории: , Метка:

Детали

Оригинальное название:

Історія українознавства

Автор

Кононенко П. П.

Издательство и год издания

Академвидав, 2011

Язык

Українська мова

Переплет

твердий

Формат

130 x 200

Количество страниц

512

Серия

Альма-матер