Психоаналіз і літературознавство (Автор: Зборовська Н.)

85,0 грн.

Букинистическое издание. Сохранность книги отличная. Не читанная

У посібнику розглянуто становлення і розвиток класичного (фройдівського) психоаналізу як дослідження сфери неусвідомленого, формування різних версій постфройдизму як нових тлумачень феномену неусвідомленого, а також вплив фройдизму та постфройдизму на модерністську мистецьку практику й авангардну літературну теорію XX ст. — сюрреалізм, нетрадиційну герменевтику, структуралізм, постструктуралізм, феміністичну літературну критику тощо. Простежено синтез психоаналізу з філософією та лінгвістикою на основі найновішого повороту гуманітарних наук до мови, а також постструктуралістський критицизм логоцентризму. Проаналізовано вплив психоаналітичної парадигми на руйнування традиційної патріархальної культури та моделювання нового культурного простору. Західна деконструкція класичних моделей культурного світу пов’язана з українським літературознавством.
Подано зразок аналізу художнього твору з використанням структурного аналізу і психоаналітичної інтерпретації, короткий термінологічний словник.
Зміст:
1. Класичний («реалістичний») психоаналіз З.Фройда: основні концепції
Розвиток психоаналітичної теорії і літературознавство ХХ с…. 7
З.Фройд — автор класичного психоаналізу… 14
Основні аспекти психоаналізу та їх місце в інтелектуальній парадигмі ХХ ст…. 27
Несвідоме у психічній структурі особистості… 30
Едіпів комплекс як головний комплекс психоаналітичної теорії… 37
Психоаналіз як учення про неврози та універсальний метод аналізу… 45
Фройдівська теорія сексуальності і сублімації… 49
2. Психоаналіз З.Фройда як основа нетрадиційної літературної герменевтики
Герменевтика, психоаналіз і літературознавство… 59
Психобіографічний метод… 63
Фройдівський аналіз сновидінь як перша модель психоаналітичного тлумачення… 69
Сновидіння як прототип інщих видів психічної діяльності… 83
Фройдизм як модернізм… 95
Можливості і перспективи психоаналітичного тлумаченння літератури… 103
3.Аналітична психологія К.-Г.Юнга як «романтичний психоаналіз»
К.-Г.Юнг — автор аналітичної психології… 109
Лібідо в аналітичній психології К.-Г.Юнга… 128
Концепця неусвідомленого: індивідуальне неусвідомлене і колективне неусвідомлене… 129
Теорія архетипів… 131
Архетипи Тіні, Аніми, Анімусу…135
Самість… 142
Процес індивідуації… 144
4.Аналітична психологія як основа інтерпретаційної методики в психоаналітичному літературознавстві юнгіанської орієнтації
Естетичне і психологічне… 152
Концепція символічного… 155
Психологічна теорія символу як носія трансцендентної функції… 157
Аналітично-психологічна концепція фантазій… 162
Тлумачення в аналітичній психології К.-Г.Юнга… 165
Індивідуальне неусвідомлене та колективне неусвідомлене як джерела художнього твору… 169
Два різновиди творчості… 173
«Жіночі» особливості творчого процесу…179
5.Структураліз і структурний («символістський») психоаналіз Ж.Лакана
Лінгвістичне відкриття Ф. де Соссюра і структуралізм…189
Структурний аналіз художніх оповідних текстів…195
Структурний психоаналіз Ж.Лакана у відношенні до фройдизму та юнгіанства… 211
Становлення психічної структури людини у теорії Ж.Лакана… 218
Концепція несвідомого у структурному психоаналізі… 224
Вербальний виклад (наратив) у психоаналітичній теорії Ж.Лакана… 227
6.Постфройдизм в авангардній літературній теорії другої половини ХХ ст.
Деконструкція Ж.Дерріди як моделювання нового культурного простору… 241
Деконструкція класичного психоаналізу Ж.Деррідою… 255
Шизоаналіз як один із напрямків сучасного постструктуралізму… 267
Феміністична деконструкція і психоаналіз… 271
Постструктуралізм та постмодернізм як метафора найновіших досліджень у гуманітарних науках… 295
Концепція тексту в постструктуралістському літературознавсті… 304
7. Психоаналіз та українське літературознавство
І.Франко і дофройдівська психоаналітика… 320
Роль несвідомого і свідомого у творчому процесі… 322
Зародження психоаналітичного літературознавства в українській ситуації на початку ХХ с…. 328
Психоаналітичні студії в посттоталітарній Україні… 335
Семінарське заняття «Аналіз художнього твору»… 350
Короткий термінологічний словник… 372
Зборовська Ніла Вікторівна (27 вересня 1962 — 24 серпня 2011). Літературознавець, письменниця і психоаналітик
Народилася у селі Рубаний міст Черкаської області.
Ніла Зборовська закінчила філологічний факультет Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченка та аспірантуру при Інституті літератури та мистецтва НАН Казахстану в м. Алма-Аті (1991). У 2008 році захистила докторську дисертацію на тему «Психоісторія новітньої української літератури: проблеми психосемантики і психопоетики» при Інституті літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України.
Викладала в Київському національному лінгвістичному університеті (доцент кафедри теорії та історії світової літератури).
Була директором Центру ґендерних досліджень. Займала посаду провідного наукового співробітника Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України. Авторка численних есеїв, декількох прозових творів і понад 100 наукових досліджень.

Полный перечень книг (прайс) нашего магазина в формате ExcelЗДЕСЬ

Еще один наш сайт — http://knigi-znatok.at.ua/index/0-2,
с рекламой. Чтобы избавиться от рекламы — перезагрузить страницу дважды.

Книжный магазин «ЗНАТОК» приветствует ВАС. Мы небольшой магазин в городе Николаеве. В другие населенные пункты ПО ВСЕМУ МИРУ высылаем книги НОВОЙ ПОЧТОЙ и УКРПОЧТОЙ

Это мы

1 в наличии

Детали

Оригинальное название:

Психоаналіз і літературознавство

Автор

Зборовська Н.В.

Издательство и год издания

Академвидав, 2003

Язык

Українська мова

Переплет

твердый

Формат

130х200 мм

Количество страниц

392

Серия

Альма-матер